İdari Personel
Yönetim Kadrosu
Daire Başkanı Ali BALKİS
Daire Başkanı
abalkis[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2009
Mühendis Mustafa ÇETİN
Şube Müdürü
mustafacetin[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2013
Mühendis Samet DÖNMEZ
Şube Müdürü
sametdonmez[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2055
Mühendis İsmail KÖSE
ismailkose[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2046
Şube Müdürü Orhan ÜNAL
Şube Müdürü
orhanunal[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2016
Etüt Proje ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Mühendis Mehmet GÜNEŞ
mehmetgunes[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2284
Mimar Esra NARTKAYA
esranartkaya[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2020
Mimar Ayşe Merve SARAÇOĞLU GEZER
mervesaracoglu[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2011
Mühendis Muhammed Salih GÜL
msalihgul[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2031
Mühendis Caner AYDOĞAN
caydogdan[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2294
Mühendis Engin ÜNLÜ
enginunlu[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2027
Memur Ahmet YANKOVAN
ahmetyankovan[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2037
Tekniker Barış POSTALLIKARA
barıspostallikaya[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2025
İhale ve Bütçe Bürosu
Şube Müdürü Orhan ÜNAL
Şube Müdürü
orhanunal[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2016
Bilgisayar İşletmeni Ferhat ÇINAR
ferhatcinar[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2039
Yapım İşleri Şube Müdürlüğü
Mühendis Mustafa ÇETİN
Şube Müdürü
mustafacetin[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2013
Mühendis Aykut ÇAVUŞOĞLU
aykutcavusoglu[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2017
Mimar Fatma Gonca ALCA
goncaer[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2019
Mühendis Selma Gülden ERTAŞ
selmaguldensel[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2012
Mühendis Cihat DURMUŞ
cihatdurmus[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2041
Mühendis Engin ÜNLÜ
enginunlu[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2027
Mühendis İsmail KÖSE
ismailkose[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2046
Mühendis Taha ORTAKCI
tahaortakci[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2226
Mühendis Ekrem Sabır GEZER
ekremgezer[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2033
Mühendis Metin SARIKAYA
metinsarikaya[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2034
Mühendis Caner AYDOĞAN
caydogdan[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2294
Mühendis Mustafa ÖZCAN
mustafaozcan[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2024
Mühendis Abdulsamed TABAK
astabak[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2038
Araştırma Görevlisi Mehmet Fethi ERTENLİ
m.fethiertenli[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2029
Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
Mühendis Samet DÖNMEZ
Şube Müdürü
sametdonmez[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2055
Tekniker Hakan YILMAZ
hyilmaz[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2036
Tekniker Mehmet KEKİL
mehmetkekil[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2014
Tekniker Mehmet ALPARSLAN
malparslan[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 1214
Teknisyen İzzet Gökhan ASLANDAŞ
izzetgokhan[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 1214
Teknisyen Hüseyin GANİOĞLU
hganioglu[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2061
Teknisyen Şaban KARTAL
sabankartal[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2050
Teknisyen Cihan MORCA
cihanmorca[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2057
Tekniker Harun HATİBOĞLU
harunhatiboglu[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2063
Tekniker Burak Mesut YAŞAR
burakyasar[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2026
Peyzaj Şube Müdürlüğü
Mühendis Samet DÖNMEZ
Şube Müdürü
sametdonmez[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2055
Mimar Esra YILMAZ
esrayilmaz[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2059
Tekniker Sinem DÖNMEZ
sinemakkus[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2058
Tekniker Ahmet KARCI
ahmetkarci[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2060
İdari Büro
Şube Müdürü Orhan ÜNAL
Şube Müdürü
orhanunal[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2016
Memur Serap ÖLMEZ
serapolmez[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2021
Bilgisayar İşletmeni Ferhat ÇINAR
ferhatcinar[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2039
Memur Girol OĞUZTEK
girologuztek[at]karabuk.edu.tr
3704187840 / 2291