İdari Personel
Yönetim Kadrosu
Daire Başkanı Ali BALKİS
Daire Başkanı
abalkis@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2009
Mühendis Mustafa ÇETİN
Şube Müdürü
mustafacetin@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2013
Mühendis Samet DÖNMEZ
Şube Müdürü
sametdonmez@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2055
Mühendis İsmail KÖSE
ismailkose@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2046
Memur Orhan ÜNAL
Şube Müdürü
orhanunal@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2016
Etüt Proje ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Mühendis Mehmet GÜNEŞ
mehmetgunes@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2284
Mimar Esra NARTKAYA
esranartkaya@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2020
Mimar Ayşe Merve SARAÇOĞLU GEZER
mervesaracoglu@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2011
Mühendis Muhammed Salih GÜL
msalihgul@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2031
Tekniker Caner AYDOĞAN
caydogdan@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2294
Tekniker Hatice EROĞLU
haticeeroglu@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2010
Mimar İbrahim BEKTAŞ
Şube Müdürü
ibrahimbektas@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2016
Mühendis Engin ÜNLÜ
enginunlu@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2027
Memur Ahmet YANKOVAN
ahmetyankovan@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2037
Tekniker Barış POSTALLIKARA
barıspostallikaya@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2025
İhale ve Bütçe Bürosu
Memur Orhan ÜNAL
Şube Müdürü
orhanunal@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2016
Bilgisayar İşletmeni Ferhat ÇINAR
ferhatcinar@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2039
Yapım İşleri Şube Müdürlüğü
Mühendis Mustafa ÇETİN
Şube Müdürü
mustafacetin@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2013
Mühendis Aykut ÇAVUŞOĞLU
aykutcavusoglu@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2017
Mimar Fatma Gonca ALCA
goncaer@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2019
Mühendis Selma Gülden ERTAŞ
selmaguldensel@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2012
Mühendis Cihat DURMUŞ
cihatdurmus@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2041
Mühendis Engin ÜNLÜ
enginunlu@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2027
Mühendis İsmail KÖSE
ismailkose@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2046
Mühendis Taha ORTAKCI
tahaortakci@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2226
Mühendis Ekrem Sabır GEZER
ekremgezer@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2033
Mühendis Mustafa ÖZCAN
mustafaozcan@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2024
Mühendis Abdulsamed TABAK
astabak@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2038
Araştırma Görevlisi Mehmet Fethi ERTENLİ
m.fethiertenli@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2029
Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
Mühendis Samet DÖNMEZ
Şube Müdürü
sametdonmez@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2055
Tekniker Hakan YILMAZ
hyilmaz@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2036
Tekniker Mehmet KEKİL
mehmetkekil@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2014
Tekniker Mehmet ALPARSLAN
malparslan@karabuk.edu.tr
3704187840 / 1214
Teknisyen İzzet Gökhan ASLANDAŞ
izzetgokhan@karabuk.edu.tr
3704187840 / 1214
Teknisyen Hüseyin GANİOĞLU
hganioglu@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2061
Teknisyen Şaban KARTAL
sabankartal@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2050
Teknisyen Cihan MORCA
cihanmorca@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2057
Tekniker Harun HATİBOĞLU
harunhatipoglu@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2063
Tekniker Burak Mesut YAŞAR
burakyasar@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2026
Teknisyen Mehmet Akif AKSOY
mehmetaksoy@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2054
Diğer Soner DİLSİZ
-@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2269
Diğer Turgay GÜMÜŞTAŞ
-@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2269
Peyzaj Şube Müdürlüğü
Mühendis Samet DÖNMEZ
Şube Müdürü
sametdonmez@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2055
Mimar Esra YILMAZ
esrayilmaz@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2059
Tekniker Sinem AKKUŞ
sinemakkus@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2058
Tekniker Ahmet KARCI
ahmetkarci@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2060
İdari Büro
Memur Orhan ÜNAL
Şube Müdürü
orhanunal@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2016
Memur Serap ÖLMEZ
serapolmez@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2021
Bilgisayar İşletmeni Ferhat ÇINAR
ferhatcinar@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2039
Bilgisayar İşletmeni Ali KARAOĞLU
alikaraoglu@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2075
Memur Girol OĞUZTEK
girologuztek@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2291
Diğer GÜLNARA AMİROV
Sekreter
gülnaraamirovfirmaperoneli@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2008
Diğer Behice BOZKURT
-@karabuk.edu.tr
3704187840 / 2032