Bakım Onarım Tarafından Yürütülen İşler
Bakım Onarım Şube Müdürlüğünün Sorumluluğundaki İşler:
A. İnşaat Grubu
B. Mekanik Grubu
C. Elektrik Grubu
D. Park ve Bahçeler Birimi
E. İş Makineleri Birimi
F. Mobilya Gurubu
G. Metal Gurubu
              
 • İnşaat Gurubu İnşaat Gurubu Görevleri
 1. Kampusun yağmur suyu, kanalizasyon, ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
 2. Mevcut binaların dış cephe, çatı, çevre tanzimi, bina içi inşaat tamirat işlerini yapmak/yaptırmak,
 3. Binaların boya ve badana işlerini yapmak/yaptırmak.
 4. Yol ve Peyzaj alanlarındaki drenaj kanalları ve mazgalların yaz-kış bakımlarını yapmak tıkananları açmak yada değişmesi gerekenleri değiştirmek.
 5. Üniversitemize ait bina yol ve tesislerde meydana gelen parke, asfalt ve beton yol tadilatlarını yapmak.
 6. Yol boyunca her türlü duba, hız kesici vb. gibi malzemelerin montaj ve takibini yapmak.
 7. Yaya geçiş çizgileri boya işleri takibi ve boyanması.
 8. Tıkanan kanalizasyon ve rögar bacalarının açılması için çalışma yürütmek.
 9. Fayans arızaları ve Derz işlemleri.
 10. Mermer arızaları.
 11. Çatı su kaçakları bakım onarımları işleri
 
 • Mekanik Grup Mekanik Grup Görevleri:
 
 1.  Merkezi Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, klima tesisatları, havalandırma sistemlerinin işletimini, bakımını ve onarımlarını yapmak/yaptırmak,
 2. Mevcut binalardaki sıhhi tesisatların bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak,
 3. Kampus içme suyu şebekesinin, su depoları ile kuyuların işletilmesi, bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak.
 4. Kampus Peyzaj alanları sulama hatları bakım ve onarımlarını yapmak.
 5. Günlük olarak yer altı galeri içindeki mekanik boru hatlarını, su depolarını ve esanjör dairelerinin  rutin kontrolleri yapılması.
 6. Üniversitemize bağlı ilçelerde bulunan bina ve çevresinde bulunan mekanik arızaları gidermek.
 7. Vrf klima sistemlerinin bakım ve arızalarının takibi.
 8. Havuz pompalarının temini ve çalışmalarının denetlenmesi suyu eksilen havuzların suyunu tamamlamak ve kirlenen havuzların temizliğinin yapılması.
 
 
 • Elektrik Grubu Elektrik Grubu Görevleri:
 
 1. Kampusun elektrik enerjisi ihtiyacını kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek.
 2. Kampuslardaki trafo postalarının, OG ve AG elektrik şebekelerinin, jeneratör ve asansörlerin işletilmesini sağlamak, bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak.
 3. Rektörlük ve bağlı birimlerde elektrik tesisatındaki arızaları gidermek, bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak.
 4. Kampüs içerisinde bina aydınlatma ve priz arızaları.
 5. Kampüs içerisinde çevre aydınlatma ve priz arızaları.
 6. İlçelerde bulunan bina ve konakların aydınlatma, piriz ve çevre aydınlatmaları.
 7. Jeneratör , Trafo , UPS ve  kompanzasyon  kontrol ve takibi.
 8. Kampüs içerisinde kablo arızaları ve kablo çekimi.
 9. Galeri  (alt yapı ) içerisindeki aydınlatma ve priz arızaları.
 10. Kampüs geneli havuzlardaki elektrik tesisatı ile ilgili arızaların giderilmesi.
 11. Üniversitenin tüm Sosyal ve kültürel etkinliğinde görevli bulunması ve elektrik anlamında önlemlerin alınması ve ihtiyaçların karşılanması.
 12. Nöbetçi personel uygulaması ile elektrik arıza ve bakım hizmeti.
 13. Kampüs içerisinde bulunan bariyerlerin elektrik ile ilgili arızaları.
 14. Aylık rutin kampüs içerisindeki ticari amaçlı dükkânların sayaç kontrolü yazımı.
 15. Doğrudan temin ile yapılan elektrik arızalarının kontrollüğü.
 16. Elektrik malzemesi alımında piyasa fiyat araştırması.
 17. Binaların ve çevre aydınlatmaların elektrik panolarının bakımının yapılması ve arızalarının giderilmesi.
 
 
 • Park Ve Bahçeler Birimi Görevleri:
 
 1. Üniversitemiz yerleşke alanlarındaki yeşil alanların sulama,  çim biçme, havalandırma, gübreleme, ilaçlama gibi bakım işlerini yapmak.
 2. İhtiyaç duyulması durumunda üniversite kampüs alanı içerisinde Yapım işlerinin tamamlandığı bölgelerde Peyzaj çalışmalarını yaparak bu alanlara çimlendirme, süs bitkisi, ağaç ve çiçek dikim işlerini vb. yapmak.
 3. Yerleşke alanlarındaki ağaç ve süs bitkilerinin  her türlü ( budama, çukur açma, ilaç ve gübre vb.)bakımlarını yapmak.
 4. Yerleşke alanlarında ağaçlandırma yapılacak alanları belirlemek ve ağaçlandırma çalışmalarını yürütmek.
 5. Yerleşkelerdeki ağaç yaprak ve biçilen çim ve yabani bitlerin artıklarını kampüs dışındaki çöplüğe taşımak.
 6. Rektörlük  binası ve ayrıca birimlerden gelen talepler doğrultusunda iç mekan bitkilerinin her türlü bakımını yapmak.
 7. Peyzaj için kullanılan her türlü makine, ilaç, gübre, saksı, toprak, ve alet temini ve bakım onarım işlerinin takibini yapmak.
 8. Kampüs içerisinde yada başka bir alanda taşınması ön görülen ağaçların uygun bir alana naklinin yapılması.
 9. Mevsimlik çiçeklerin  ilaçlama ve günlük olarak sulama ve bakımının yapılması işlerinin takibi.
 10. Güllerin ve ağaçların budama, ilaçlama ve diplerine çukur açılması.
 11. Kendi branşı ile ilgili verilen diğer işleri yürütmek.
 12. Çapa makinası ile gerekli görülen alanların çapa işlemlerini yapmak.
 13. Başkan ve birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
  E- İş Makineleri Birimi Görevleri:
            1.  İtfaiye aracı ile üniversitemiz merkez ilçe içindeki yerleşkelerinde çıkabilecek yangınlarda ilk müdahaleyi yapmak, Üniversitemiz sivil savunma ekiplerine ve bakım onarım işlerine yardımcı olmak.
2. Bakım onarım İşletme Şube müdürlüğünce ihtiyaç duyulan yerlerde kepçe ile kazı işleri, dolgu ve tesviye işleri yapmak.
 3. Ağaç dikme makinesi ile Ağaç Söküm, nakil ve dikimlerini yapmak.
4. Elektrik sepetli aracı ile lamba ve kamera bakımı için müdahale etmek.
5.Sulama tankeri ve itfaiye aracı ile çevre temizlik görevlilerine yıkama konusunda destek sağlamak.
6. Başkan ve birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
 • Mobilya Gurubu:
 
1- Rektörlüğe bağlı birimlerin marangozluk işleri ile ilgili onarım işlerini yapmak,
2- Ağaç ve ağaç esaslı malzemeden yapılmış bütün işlerin bakım onarımını yapmak/yaptırmak,
3- Masa, sıra, dolap, raf gibi ahşap malzemelerin bakım ve onarımını yapmak/yaptırmak,
4- Atölyede masa, dolap ve çeşitli ahşap esaslı imalatları yapmak,
5- Kapı, pencere ve kapı kolu, pencere kolu, kilit arızaları işlerini yapmak/yaptırmak,
 6- Rektörlüğe bağlı diğer daire başkanlıkları ve birimler ile koordineli olarak platform, stant kurulması
7-Başkan ve birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
8-Peçetelik havluluk montaj ve arızalarının giderilmesi
 
G. Metal Gurubu:
 1. Üniversitemizin İhtiyacı olan Büro Masası, Etajer, kitaplık vs. mobilya üretimi için metal aksamla ilgili imalatları yapmak/yaptırmak.
 2. Üniversiteye bağlı birimlerin metal işleri ile ilgili onarım işlerini yapmak/ yaptırmak,
 3. Demir kapı, pencere, korkuluk, ferforje ve bunun gibi imalatları yapmak gerekli hallerde bakım ve onarımlarını sağlamak,
 4. Her türlü demir ve demir esaslı imalatları yapmak/yaptırmak, bakım ve onarımını yapmak/yaptırmak,
 5. Rektörlüğe bağlı diğer daire başkanlıkları ve birimler ile koordineli olarak platform, stant kurulması ve bahar şenliği hazırlıklarının yapılması işlerinde destek hizmeti vermek,
 6. Alüminyum veya metal aksamlı kapı pencere ve korkulukların tamiri ve onarımını yapmak/yaptırmak,
 
G. Şoför Gurubu:
1- Kadrolu şoförlerimizin yetersiz olduğu durumlarda destek hizmeti vererek, gerek kampüs içi gerekse kampüs dışı her türlü araçları kullanmak.
2- Araçların benzin, mazot takibini yapmak ve dolum için kampüs dışındaki petrolden yakıt temini yapmak.
3- Araçların temizlik ihtiyacı olduğu durumda temizliğini yapmak.