Güncel Duyurular
Peyzaj Grubu Talimatları
 İÇİNDEKİLER
 
TL-001-Çim biçme ve makine kullanma talimatı
TL-002-Yeşi alan bakım talimatı
TL-003-Yeşi alan ilaçlama talimatı
TL-033-TOPRAK İŞLERİ VE KAZI TALİMATLARI
 
ÇİM BİÇME VE MAKİNA KULLANMA TALİMATI

1. Kullanıma başlamadan önce benzin ve yağ seviye kontrolü yapılır.
2. Çim kesiminin düzgün olması için bıçağına bakılır, bıçak küt ise teknik servise götürülerek bıçağının ucu açılır ve daha iyi kesmesi sağlanır.
3. Biçme yüksekliği (teker) ayarı biçime başlamadan yapılır.
4. Çim toplama sepetinin yerine düzgün oturup-oturmadığı kontrol edilir.
5. Yukarıdaki kontrollerden sonra çim biçme makinesi çalıştırılır.
6. Çim biçme işlemine başlanır, sepet dolduktan sonra motor durdurulur, durduğunda emin olunduktan sonra sepeti boşaltılır.
7. Sepet tekrar yerine takılır ve biçme işlemine devam edilir.
8. Kesinlikle motor çalışır vaziyette iken sepet boşaltma işlemi, yükseklik (teker) ayarı, benzin ve yağ işlemleri yapılamaz.
9. Olası arıza durumunda çim biçme makinesine müdahale yapılamaz, motor hemen durdurulur ve teknik servis personeline haber verilir.

YEŞİL ALAN BAKIM TALİMATI

1. Bakım işine başlamadan önce, mevsimine göre iş kıyafetlerini, orta refüjlerde yapılan çalışmalar için ise reflektörlü yelek giyin, giydiğiniz iş elbiselerindeki reflektörlü kısımların yıpranmamış ve sağlam olduğundan emin olunur.
2. İş kıyafetine ilave olarak, bahçe işleri için temin edilen iş eldiveni, iş ayakkabısı, güneşli havalar için şapka, çim biçme durumunda, koruyucu gözlük, kulak tıkacı, ilaçlama için maske vb. gibi iş güvenliğini sağlayacak gerekli iş ekipmanlarını kullanılması gerekmektedir.
3. Kullandığınız teçhizatların; budama makası, çim biçme makinasının hasarlı olup olmadığını kontrol edilerek, hasarlı olan ekipmanları yenisi ile değiştirmek için ilgili Şube Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.
4. İş ekipmanlarının amacı dışında kullanılmaması gerekmektedir.
5. Bahçe içerisinde herhangi bir işe başlamadan önce bahçede bulunan ot, yaprak ve çöplerin temizlenmesi gerekmektedir.
6. Yerleşkelerde yer alan bitkilerde hastalık olup olmadığının kontrolü ve bitkilerin yılda iki defa bahar aylarında ilaçlama talimatına göre ilaçlanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
7. Mevsimlik çiçeklerin uygun zamanlarda sökülüp dikilmesi gerekmektedir.
8. Çim Biçme ilkbahar döneminde haftada iki defa, yaz döneminde ayda bir defa olmak üzere biçilmesi, kışın ise biçilmemesi gerekmektedir.
9. Yeşil Alan sulamalarının dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.

YEŞİL ALAN İLAÇLAMA TALİMATI 

1. İlaçlama işine başlamadan önce kullanılacak ilacın adının ve içeriğinin yer aldığı malzeme İlaçlama bilgi formu Peyzaj-Bahçe Şube Müdürlüğü sorumlusuna teslim edin.
2. İlaçlama işine başlamadan önce koruyucu iş kıyafeti, kimyasallara karşı koruyucu maske, eldiven ve gözlük gibi iş güvenliğini sağlayacak gerekli iş elbiseleri ve iş ekipmanlarını kullanın.
3. Kullandığınız iş kıyafeti ve ekipmanlarının yıpranmış, yırtık ve kırık olup olmadığını kontrol edin, olması durumunda saha sorumlusuna bilgi verin ve mevcut iş elbisesi ve ekipmanını değiştirin.
4. Kullanacağınız ilacın, muhtemel riskleri bilin ve korunma önlemleri hakkında bilgi sahibi olun.
5. Kullanmış olduğunuz alet ve teçhizatların hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
6. İlaçlama güneşli, rüzgârsız havada yapılmalı, ilaçlamadan sonraki gün sulama veya yağmur olmamalıdır.
7. İlaçlama yapacağınız alanı belirleyin, uygun ilaçlama aparatı ile ilaçlama işlemini yapın,
8. İlaçlama işlemi bittikten sonra bulaşmış ve kullanılmayacak durumda olan malzemelerin uygun şekilde bertarafını sağlayın.
9. Kalan ilacı ise malzeme güvenlik formunda belirtildiği şekilde uygun kaplarda depolayın.

TOPRAK İŞLERİ VE KAZI TALİMATLARI

  1. Yapılacak işin özellikleri ve iş programı esas alınarak kullanılacak makinelerin cinsleri ve sayıları belirlenir.
  2. Kazı ve yükleme işinin aynı makine ile yapılması her zaman için tercih edilmelidir.
  3. Toprak işleri yapılırken kullanılan makine sayısının yeterli olup olmadığı gözlemlenmelidir. Kullanılan makine sayısının eksik yada fazla olması durumunda şantiye şefi tarafından düzeltici/önleyici faaliyetler başlatılır.
  4. Kazıya başlanılmadan önce kazı yapılacak zemin üzerindeki nebati (bitkisel) toprak mutlaka ayrıca kazılmalı ve projede gösterilen yere nakledilmelidir.
  5. Dolgular öncelikle (varsa, uygunsa ve dolguya nakledilmesi ekonomik olarak uygunsa) kazıdan çıkan toprak ile yapılır. Dolgunun kazıdan çıkan toprak ile yapılamadığı durumlarda dolgu malzemesi dışarıdan satın alma yolu ile temin edilebilir.
  6. Dolguya başlanılmadan önce dolgu yapılacak zemin üzerindeki nebati (bitkisel) toprak mutlaka kazılmalı ve projede gösterilen yere nakledilmelidir. Böylece elde edilen taban kabartılarak sulanmalı ve sıkıştırılmalıdır. Bütün bu aşamalardan sonra taban dolguya hazır hale getirilmiş olur.
  7. Kazı/Dolgu işlerinden önce yapılacak olan nebati (bitkisel) toprak kazılarının kalınlıkları projelerde belirtilen kalınlıklardan az olmamalıdır.
  8. Serim işi şartnamesinde belirtilen kalınlıklardaki tabakalar halinde yapılır.
  9. Sıkıştırma işi için idarelerce istenirse önce bir deneme kesiminde silindirin kaç geçişi ile istenilen sıkıştırma değerine ulaşılabileceği tespit edilir ve sıkıştırma bu tecrübeden elde edilen verilere uyularak yapılır.
  10. Dolguya gelen malzemenin özellikleri değiştikçe yukarda belirtilen deneme tekrarlanır.