Mobilya Grubu Talimatları
MOBİLYA  GURUBU TALİMATLARI
 
İÇİNDEKİLER
 
TL-028-ŞERİT TESTERE MAKİNASI BAKIM VE KULLANIM TALİMATLARI
TL-029-ŞERİT TESTERE TEZGAHINDA ÇALIŞMA TALİMATLARI

ŞERİT TESTERE MAKİNASI BAKIM VE KULLANIM TALİMATI

Şerit testere makinesi, kalas ve ahşap parçaların boylarını, genişlik ve kalınlıklarını istenilen ölçüde kesme, eğmeçli şekilli parçaların kesimi ve zıvana açma işlemlerinde kullanılır. Şerit testere makinesinde çalışılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
 
 1. Çalışmaya başlamadan önce testere laması kontrol edilmelidir.
 1. Arızalı ve çatlak olan testere lamaları kullanılmamalıdır.
 2. Normal gerginlikteki testere lamasıyla çalışılmalıdır. Gevşek ve fazla gergin testere lamaları ayar volanıyla normal gerginliğe getirilmelidir.
 3. Kesime uygun testere laması takılmalıdır. Sert ve kuru ağaçlarda, elyafa dik kesimlerde sık dişli testere; yumuşak ve nemli ağaçlarda, elyaf yönündeki kesimlerde seyrek dişli testere kullanılmalıdır.
 4. Üst kılavuz düzeni, kesilecek parça kalınlığından en fazla 1-2cm yukarı kaldırılıp vida sistemi ile sıkılmalıdır. Fazla yüksek ayarlanan kılavuz düzeni, iş kazasına ve testere lamasının esneyerek hatalı kesim yapmasına neden olabilir.
 5. Makine siperinin, testere lamasına paralel ve tablaya dik olmasına dikkat edilmelidir.
 6. Şalterinde arıza olan makinelerde çalışılmamalıdır.
 1. İş önlüğü giyilmeli, önlük kolları içeriye doğru kıvrılmalıdır.
 1. Makineyi çalıştırıldıktan sonra normal hızını almadan kesime başlanmamalıdır.
 2. Kesilecek parça üzerinde çivi, taş vb. sert cisimler bulunmadığını kontrol edilmelidir.
 3. Kesimi yapılacak parçaların bir yüzünü ve cumbasını rendelenmelidir (düzeltilmeli).
 4. Kesme işlemi yaparken, eller emniyetli mesafede tutulmalıdır.
 5. İş parçasının, makine tablasına sağlam bir şekilde oturması sağlanmalıdır. Eğmeçli iş parçalarının altı uygun şekilde parçalarla desteklenmelidir.
 6. İş parçası normal, rahat bir hızla ve şerit testere lamasını bükmeyecek şekilde itilmelidir.
 7. Sevk hızı(itme) aşağıdaki durumlarda azaltılmalıdır:
  1. Kesme yüksekliği arttıkça,
  2. Sert ağaçlarda,
  3. Nemli ağaçlarda,
  4. Karışık elyaflı ve budaklı kısımlarda.
 1. Kesim sırasında, özellikle reçineli ağaçlarda testere laması ve kasnaklar fırçayla mazotlanmalıdır.
 1. Kesim sırasında, düzgün aralıklarla çarpma sesi duyulduğunda makine durdurulur ve testere lamasının çatlak olup olmadığını kontrol edilmelidir.
 1. Çalışma esnasında uygun gözlük ve toz maskesi kullanılmalıdır.
 2. Herhangi bir sıkışma halinde testere laması durmuş olsa dahi motoru durdurulmadan testereye el sürülmemelidir.
 1. Çalışan makinenin yan tarafında durulmamalı ve kimsenin durmasına izin verilmemelidir. Kopan testere laması yan tarafta bulunan kişiye zarar verebilir.
 2. Makinede çalışılırken, özellikle eğmeçli kesimlerde herhangi bir sıkışma olduğu zaman, iş parçası kesinlikle geri çekilmemeli ilk önce makine durdurulmalıdır. Aksi halde testere laması geriye doğru gelir ve çıkar.
 3. Silindirik parçalar daima V kalıbı içinde kesilmelidir.
 4. Kertme şeklindeki kesimlerde, parçayı geri çekme işlemini azaltmak için, önce şeklin kısa çizgisinden kesim yapılmalıdır.
 5. Arıza durumunda makinenin motoru durdurulup yetkili kişiye veya ilgililere haber verilmelidir.
 6. Koruyucu kapaklar sağlam bir şekilde kapalı tutulmalıdır.
 7. Çalışmayan makinede, testere laması devamlı olarak gergin bırakılmamalıdır. Bu durum çalışırken testere lamasının kopmasına neden olabilir.
 8. Makine tablası üzerinde biriken artık parçalar elle değil, ağaç çubukla itilerek düşürülmelidir.
 9. Makinede çalışma bittiğinde, makinenin temizliği yapılmalıdır.
 10. Kendi güvenliğiniz kadar çevrenizdekilerin de güvenliğini önemseyin.
 11. İş sağlığına ve güvenliğine aykırı bir durum olduğunda yetkili kişiye veya ilgililere haber verin.
 
Şerit Testere Makinesinin Bakımı
 
İşleme başlamadan önceki bakım
 1. Kesici kontrol edilmelidir( keskinliği, çaprazı, arızası, vb.).
 2. Testere lamasının takılmasıyla ilgili ayarlar kontrol edilmelidir.
 3. Kasnağın aşağı yukarı hareketini sağlayan ayar volanının düzgün çalıştığını kontrol edilmelidir.
 4. Siperin doğrultusu, dikliği ve ayarları kontrol edilmelidir.
 5. Kasnak dönüş ayarları kontrol edilmelidir.
 6. Makine tablası üzerindeki talaş ve birikintiler temizlenmelidir.
 7. Testere laması üzerindeki ve kasnakların çevresindeki reçine vb. birikintiler mazotlu fırça ile temizlenmelidir.
 8. Şalter açılıp kapatılarak makinenin devrinde çalıştığını kontrol edilmelidir.
 
Günlük bakım
Günlük çalışma bittiğinde,
 1. Makine üzerindeki talaş ve tozlar fırça veya basınçlı hava ile temizlenmelidir.
 2. Testere laması gevşetilmeli ve üst kılavuz düzeninin koruyucu kapağı açık bırakılmalıdır.
 
Haftalık bakım
 1. Testere laması çıkarılıp, temizlenmeli ve katlanıp kaldırılmalıdır.
 2. Makinenin her tarafındaki talaş ve tozlar temizlenmelidir.
 3. Kasnak çevresindeki ve kılavuz yataklarındaki reçine vb. birikintileri temizlenmelidir.
 4. Mil ve kızak yataklarındaki yağlama noktaları, makine kataloğunda belirtildiği şekilde yağlanmalıdır.
 5. Bütün metal kısımlar ince yağ ile hafifçe yağlanmalı ve makinenin üzeri örtülmelidir.
 
 1. Yıllık bakım
Yılda bir makine üzerinde bulunan aşağıdaki elemanları kontrol ederek gerekli gerdirme, sıkıştırma, onarma, değiştirme, ayarlama ve yağlama işlemlerini uygulanmalıdır:
 
 1. Gövdenin yere bağlantısı
 2. Motor ve şalter
 3. Kayış ve kasnaklar
 4. Testere kasnak yatakları ve balansları
 5. Üst kasnak gerdirme ve eğim ayar düzenleri
 6. Kılavuz düzenleri
 7. Tabla eğim ayar düzeni
 8. Testere boşluğu takozu
 9.  Siper
 10. Kasnak ve testere koruyucu kapakları
ŞERİT TESTERE TEZGAHINDA ÇALIŞMA TALİMATLARI

1.  Çalışmaya başlamadan önce testereyi kontrol edin.
2. Arızalı ve çatlak olan testereleri kullanılmayın.
3. Testere daima gergin tutulmalı, germe tertibatı ile ayarlanmalıdır.
4. Testereyi amacına uygun kullanın.
5. Açma-Kapama anahtarı çalışmıyorsa testereyi kullanmayın.
6. Dar elbiseler giyin, elbise kollarını içeri kıvırın.
7. Çalışma esnasında uygun gözlük, yüz siperi ve toz maskesi kullanın.
8. Herhangi bir sıkışma halinde şerit testere durmuş olsa dahi motoru durdurmadan testereye el sürmeyin.
9. Şerit değiştirme işlemi sırasında motoru durdurun.
10. Arıza durumunda testerenin motorunu hemen durdurun ve ekip şefine veya ilgililere haber verin.
11. Şerit testere bağlantıları en az ayda bir muayene ve kontrol edilmelidir.
12. Bakım onarım dışında testerenin koruyucularını çıkarmayın.
13. Bakım onarım sırasında çıkarılan koruyucular işe başlamadan önce yerine takılmalıdır.
14. Kendi güvenliğiniz kadar çevrenizdekilerin de güvenliğini önemseyin.
15. İş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir durum söz konusu olduğunda ekip şefine veya ilgililere haber verin.