İş Makineleri Grubu Talimatları
İŞ MAKİNALARI TALİMATLARI
 
İÇİNDEKİLER
 
 
TL-013-İŞ MAKİNALARI TEKNİK BAKIM VE KULLANMA TALİMATI
TL-022-KAZI ÇALIŞMALARI TALİMATI

KAYNAK MAKİNALARI KULLANIM TALİMATI

1. Kaynak kabloları bir araya getirilmeli, mümkün olduğunda bir bantla emniyet altına alınmalıdır.
2. Kaynakçının/çalışanın gövdesi ve başı, kaynak makine ve kablolarından mümkün olduğunca uzakta tutulmalıdır.
3. Kaynak kabloları vücudun etrafına hiçbir şekilde sarılmamalıdır.
4. Vücut, kaynak kablolarının arasında kalmamalıdır. Kaynak kablolarının her ikisi yan yana olmak üzere vücudun uzağında tutulmalıdır.
5. Dönüş kablosu iş parçasına, kaynak yapılan bölgeye mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlanmalıdır.
6. Kaynak güç ünitesine yaslanmamalı, üzerine oturmamalı ve çok yakınında çalışılmamalıdır.
7. Kaynak teli besleme birimi veya kaynak güç ünitesini taşırken kaynak yapılmamalıdır.

KAZI ÇALIŞMALARI TALİMATI

1. Kazı işleri yetkili birinin kontrolünde yapılacaktır.
2. Kazı işlerine başlamadan önce yer altında elektrik kablosu, gaz veya su boruları olup olmadığı öğrenilecektir.
3. Kazı bölgesinde elektrik kablosu varsa enerji kesilir, kabloların zarar görmeyecek şekilde kazı yapılır.
4. Kazı bölgesinde gaz veya su boruları geçiyorsa gaz ve su kesilir, boruların zarar görmemesi için gerekli önlemler alınır.
5. Kazı işlerinde kullanılan makine ve araçların sürücü ve operatörleri yeterli ehliyete sahip olacaktır.
6. İnsanların, malzemelerin veya araçların kazı alanına girmesini veya düşmesini önlemek için çevre güvenlik altına alınır.
7. Kazı alanına serbest giriş yasaklanır, işi olmayanın girişine izin verilmez.
8. Kazı alanına güvenli giriş çıkış yolları sağlanacak
9. Kazı sırasında çökmeyi önlemek için yeterli destek sağlanacak veya toprağın yapısına uygun güvenli bir şev verilecek.
10. Çökme olasılığını azaltmak için toprak ve malzeme yığınlarının kazı kenarlarından yeterince uzağa depolanması gerekmektedir.
11. Yağışlı havalarda kazı işleri yapılmaz.
12. Kazı bölgesi işaretlenecek ve tabela asılacaktır.
13. Kazı işleri süresince gerekli kişisel koruyucular kullanılacaktır.
14.Kazı yapılacak bölgede Enerji Nakil Hatları varsa makine ve uzantıları 5 metreden daha yakına yaklaştırılmaz. Enerjinin atlama yapacağı unutulmamalıdır. Özellikle yağışlı havalarda bu bölgede kesinlikle çalışma yapılmamalıdır.
15. Kablosu mevcut elektrik hatları olan yerlerde 1 metreden daha yakına yaklaşılmamalı, makine ve aksamında yaklaşmasına kesinlikle müsaade edilmemelidir.
16. Kazı ve hafriyat işinin yapıldığı yer ve çevresinde trafiğe açık yolların kesiştikleri yerler var ise uygun şekilde kırmızı renkte ışıklandırılmasını sağlayın.
17. Arazi durumuna göre, muhtemel su baskınlarına karşı gereken tedbirler alınmadan hafriyata başlamayın.
18. 150 cm den derin kazılarda işçilerin iniş-çıkışları için yeterli sayıda merdiven olmasına dikkat edilmelidir.
19.Bireysel koruyucu donanım (kask, koruyucu ayakkabı, gereğinde koruyucu gözlük, toz maskesi, kulaklık) kullanın.

TOPRAK İŞLERİ VE KAZI TALİMATLARI

  1. Yapılacak işin özellikleri ve iş programı esas alınarak kullanılacak makinelerin cinsleri ve sayıları belirlenir.
  2. Kazı ve yükleme işinin aynı makine ile yapılması her zaman için tercih edilmelidir.
  3. Toprak işleri yapılırken kullanılan makine sayısının yeterli olup olmadığı gözlemlenmelidir. Kullanılan makine sayısının eksik yada fazla olması durumunda şantiye şefi tarafından düzeltici/önleyici faaliyetler başlatılır.
  4. Kazıya başlanılmadan önce kazı yapılacak zemin üzerindeki nebati (bitkisel) toprak mutlaka ayrıca kazılmalı ve projede gösterilen yere nakledilmelidir.
  5. Dolgular öncelikle (varsa, uygunsa ve dolguya nakledilmesi ekonomik olarak uygunsa) kazıdan çıkan toprak ile yapılır. Dolgunun kazıdan çıkan toprak ile yapılamadığı durumlarda dolgu malzemesi dışarıdan satın alma yolu ile temin edilebilir.
  6. Dolguya başlanılmadan önce dolgu yapılacak zemin üzerindeki nebati (bitkisel) toprak mutlaka kazılmalı ve projede gösterilen yere nakledilmelidir. Böylece elde edilen taban kabartılarak sulanmalı ve sıkıştırılmalıdır. Bütün bu aşamalardan sonra taban dolguya hazır hale getirilmiş olur.
  7. Kazı/Dolgu işlerinden önce yapılacak olan nebati (bitkisel) toprak kazılarının kalınlıkları projelerde belirtilen kalınlıklardan az olmamalıdır.
  8. Serim işi şartnamesinde belirtilen kalınlıklardaki tabakalar halinde yapılır.
  9. Sıkıştırma işi için idarelerce istenirse önce bir deneme kesiminde silindirin kaç geçişi ile istenilen sıkıştırma değerine ulaşılabileceği tespit edilir ve sıkıştırma bu tecrübeden elde edilen verilere uyularak yapılır.
  10. Dolguya gelen malzemenin özellikleri değiştikçe yukarda belirtilen deneme tekrarlanır.