İnşaat Grubu Talimatları
İNŞAAT GURUBU TALİMATLARI
 
İÇİNDEKİLER
 
 
TL-026-SIVA BOYA  TALİMATLARI
TL-023-TOPRAK İŞLERİ VE KAZI TALİMATLARI

TOPRAK İŞLERİ VE KAZI TALİMATLARI

 1. Yapılacak işin özellikleri ve iş programı esas alınarak kullanılacak makinelerin cinsleri ve sayıları belirlenir.
 2. Kazı ve yükleme işinin aynı makine ile yapılması her zaman için tercih edilmelidir.
 3. Toprak işleri yapılırken kullanılan makine sayısının yeterli olup olmadığı gözlemlenmelidir. Kullanılan makine sayısının eksik yada fazla olması durumunda şantiye şefi tarafından düzeltici/önleyici faaliyetler başlatılır.
 4. Kazıya başlanılmadan önce kazı yapılacak zemin üzerindeki nebati (bitkisel) toprak mutlaka ayrıca kazılmalı ve projede gösterilen yere nakledilmelidir.
 5. Dolgular öncelikle (varsa, uygunsa ve dolguya nakledilmesi ekonomik olarak uygunsa) kazıdan çıkan toprak ile yapılır. Dolgunun kazıdan çıkan toprak ile yapılamadığı durumlarda dolgu malzemesi dışarıdan satın alma yolu ile temin edilebilir.
 6. Dolguya başlanılmadan önce dolgu yapılacak zemin üzerindeki nebati (bitkisel) toprak mutlaka kazılmalı ve projede gösterilen yere nakledilmelidir. Böylece elde edilen taban kabartılarak sulanmalı ve sıkıştırılmalıdır. Bütün bu aşamalardan sonra taban dolguya hazır hale getirilmiş olur.
 7. Kazı/Dolgu işlerinden önce yapılacak olan nebati (bitkisel) toprak kazılarının kalınlıkları projelerde belirtilen kalınlıklardan az olmamalıdır.
 8. Serim işi şartnamesinde belirtilen kalınlıklardaki tabakalar halinde yapılır.
 9. Sıkıştırma işi için idarelerce istenirse önce bir deneme kesiminde silindirin kaç geçişi ile istenilen sıkıştırma değerine ulaşılabileceği tespit edilir ve sıkıştırma bu tecrübeden elde edilen verilere uyularak yapılır.
 10. Dolguya gelen malzemenin özellikleri değiştikçe yukarda belirtilen deneme tekrarlanır.
SIVA BOYA TALİMATLARI

 1. Sıva, boya, badana ve kaplama işlerinde kullanılacak malzemeler şantiyede daha önceden belirlenen uygun düz zeminlerde ve güvenli bir şekilde depolanacak, malzeme güvenlik bilgi formlarındaki (MSDS), kullanım, depolama ve boş kapların imhasına ilişkin bilgiler dikkate alınacaktır.
 2. Bina içerisinde malzemelerin taşınacağı güzergâhlar temizlenecek ve döşeme üzerinde herhangi bir engel bulunmayacaktır.
 3. Sıva ve badana uygulamaları makine yardımı ile yapılıyorsa (hazır sıva makinesi, alçı püskürtme makinesi, harç karıştırma mikseri vb.) işe başlanmadan önce çalışanlara makineler hakkında eğitim verilecek, makinelerde bu konuda tecrübeli ustaların çalışmaları sağlanacak, makinalarda elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilecektir.
 4. Makinelerin periyodik bakımları düzenli olarak yaptırılacak, bakımlarla ilgili raporlar şantiyede dosyalanacaktır.
 5. Çalışma sırasında makinelerde olabilecek aksaklıklarda, işçilerin makineye rastgele müdahale etmesi engellenecek ve durum derhal yetkili kişiye bildirilecektir.
 6. Kapalı ortamlarda boya işlerinde çalışanların çalışma saatleri ayarlanacak, uzun süre havasız ortamda çalışmalarına izin verilmeyecek ve çalışma ortamının havalandırılması sağlanacak, daha uzun çalışmalarda uygun hava maskeleri verilecektir.
 7. Dış cephelerin sıva, badana, boya ve kaplaması sırasında iskelede çalışan ekibe iskelede güvenli çalışabilmeleri için gerekli İSG bilgileri verilecektir.
 8. Yüksekliği 3 m’den fazla olan yerlerde yapılan çalışmalarda çalışan işçilerin paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmaları zorunludur.
 9. Sıva, boya, badana ve kaplama imalatlarında çalışan işçilerin tamamının baret kullanması zorunludur.
 10. Sıva, boya, badana ve kaplama imalatları sırasında sıpa iskeleler yerine, uygun ebatta, üzerinde en az 80 cm genişliğinde çalışma alanı bulunan, tekerlekli, en az 2 tekerleğinde fren sistemi bulunan, 90 cm yüksekliğinde sağlam (100 kg. yüke dayanabilecek) korkuluğa sahip ve basamaklı çalışma platformları kullanılacaktır.
 11. Dış cephe çalışmaları sırasında, aşağıda çalışanların veya geçenlerin üzerine malzeme düşmesine karşı, çalışma alanının altında gerekli önlemler (perde, paravan vb.) alınacaktır.
 12. İşyerine iyi uyumuş ve dinlenmiş olarak zinde bir şekilde gelinecektir.
 13. Uyuşukluğa neden olan bir ilaç kullanmaya başlamış iseniz, durumu amirlerinize bildirin.
 14. Çalışırken yüzük, zincir, kolye vs. gibi takıları kullanmayın.
 15. Sarkıntılı, bol veya düğmelenmemiş elbiseleri giymeyin, boyun bağı takmayın.
 16. Baretinizi çene bağını iptal etmeden, başınıza sıkıca oturacak şekilde ayarladıktan sonra şantiye sahası içerisinde takın.
 17. Çalışırken sigara içmeyin.
 18. Yaptığınız işe uygun iş eldiveni, iş ayakkabısı ve koruyucu gözlük ile çalışın.
 19. Boya veya inceltici kimyasallar hakkında bilgi edinin, kullanımda malzeme güvenlik bilgi formlarında (MSDS) yer alan bilgileri esas alarak hareket edin.
 20. Çalışma ortamında yeterli aydınlatmayı sağlayın, aydınlatma ve ısınmada açık ateş kullanmayın.
 21. Ekip halinde çalışırken iskele üzerinde belli bir yerde toplanmayın.
 22. İskele yakınında elektrik nakil hatları varsa önlem alınmasını isteyin.
 23. Tabandan itibaren 3 metre ve üzerindeki yüksekliklerde, kayma ve düşme tehlikesi bulunan korkuluksuz yerlerdeki çalışmalarda, asansör ve dış cephe boşluklarında yapılan çalışmalarda kolonları tüm gövdeyi saran paraşüt tipi emniyet kemeri kullanın. Kırılacak zeminler üzerinde önlem (çatı merdiveni vb.) almadan yürümeyin.
 24. Emniyet kemeri kancasının takılacağı yer bulunamazsa, iki aks arasına düşey ve yatay yaşam halatı çekin ve kemerin kancasını bu halata takarak çalışın. Gerektiğinde düşey halata mobil düşüş tutucu aparat takın.
 25. Emniyet kemerinin kullanılamadığı yerlerde düşme ve kayma tehlikesi varsa çalıştığınız yerin alt tarafına naylon iplerden örülmüş güvenlik ağları gerdirin.
 26. Yağışlı ve rüzgârlı havalarda gerekli önlemler alınmadan kaygan platform üzerinde çalışmayın, gerekiyorsa çalışmayı bırakın.
 27. Size verilen kişisel koruyucu malzemeleri mutlaka kullanın.
 28. Çalıştığınız yerde asılı bulunan iş güvenliğiyle ilgili ikaz ve uyarı levhalarına mutlaka uyun.
 29. Batıcı ve kesici takımları çalışırken cebinizde taşımayın.
 30. Kullanacağınız seyyar el merdivenlerinin kaymaz, sağlam, temiz olmasına dikkat edin. Merdivenin kurulmasında kurma yön ve şeklinin emniyetli olmasına özen gösterin, merdivenin duvardan açıklığının merdiven boyunun en fazla ¼’ü olmasına dikkat edin, boşluk taraflarında seyyar merdivenleri kullanmak yasak olup buralarda sehpa tipi korkuluklu iskeleler kullanılmalıdır.
 31. Karşılaştığınız aksaklık, tehlike ve uyuşmazlıkları derhal ekip başına veya amirlere bildirin.
 32. İş arkadaşlarınızla daima uyumlu çalışın ve yardımlaşın.
TOPRAK İŞLERİ VE KAZI TALİMATLARI
 1. Yapılacak işin özellikleri ve iş programı esas alınarak kullanılacak makinelerin cinsleri ve sayıları belirlenir.
 2. Kazı ve yükleme işinin aynı makine ile yapılması her zaman için tercih edilmelidir.
 3. Toprak işleri yapılırken kullanılan makine sayısının yeterli olup olmadığı gözlemlenmelidir. Kullanılan makine sayısının eksik yada fazla olması durumunda şantiye şefi tarafından düzeltici/önleyici faaliyetler başlatılır.
 4. Kazıya başlanılmadan önce kazı yapılacak zemin üzerindeki nebati (bitkisel) toprak mutlaka ayrıca kazılmalı ve projede gösterilen yere nakledilmelidir.
 5. Dolgular öncelikle (varsa, uygunsa ve dolguya nakledilmesi ekonomik olarak uygunsa) kazıdan çıkan toprak ile yapılır. Dolgunun kazıdan çıkan toprak ile yapılamadığı durumlarda dolgu malzemesi dışarıdan satın alma yolu ile temin edilebilir.
 6. Dolguya başlanılmadan önce dolgu yapılacak zemin üzerindeki nebati (bitkisel) toprak mutlaka kazılmalı ve projede gösterilen yere nakledilmelidir. Böylece elde edilen taban kabartılarak sulanmalı ve sıkıştırılmalıdır. Bütün bu aşamalardan sonra taban dolguya hazır hale getirilmiş olur.
 7. Kazı/Dolgu işlerinden önce yapılacak olan nebati (bitkisel) toprak kazılarının kalınlıkları projelerde belirtilen kalınlıklardan az olmamalıdır.
 8. Serim işi şartnamesinde belirtilen kalınlıklardaki tabakalar halinde yapılır.
 9. Sıkıştırma işi için idarelerce istenirse önce bir deneme kesiminde silindirin kaç geçişi ile istenilen sıkıştırma değerine ulaşılabileceği tespit edilir ve sıkıştırma bu tecrübeden elde edilen verilere uyularak yapılır.
 10. Dolguya gelen malzemenin özellikleri değiştikçe yukarda belirtilen deneme tekrarlanır.