Genel Sekreterlik Gelen Talimatlar
                                                                                          T.C.
                                                           KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
                                                                 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
                                                            Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü
Sayı : 94537996-900-E.2482 16/01/2019
Konu : Çalışma Saatleri
                                                     YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞINA
       Üniversitemizde sürekli işçi kadrosunda çalışan temizlik işçilerinin haftalık çalışma süresi 45 saat olup, genel olarak çalışma saatleri hafta içi 8:00-12:30 ve 13:30-18:00 olarak düzenlenmiştir. Ara dinlenme zamanı 12:30- 13:30 saatleri arasıdır. Ancak, özellikle ikinci öğretim hizmeti veren birimler, çalışma saatlerinde, birim ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenleme yapabilirler. Bu durumda haftalık 45 saat çalışma esasına ve iş kanununun çalışma süresi ile gece süresi ve gece çalışmalarını düzenleyen hükümlerine uygun düzenleme yapılması zorunludur. İş Kanunu'nun 69 uncu maddesinde gece süresi ve gece çalışmaları " Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir. İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez" şeklinde belirtilmiştir.
Sürekli işçi kadrosunda çalışan temizlik personelinin;
1- Mesai giriş ve çıkış saatlerinin, yukarıda belirtilen ya da birimlerce belirlenen çalışma saatleri dikkate alınarak takibinin yapılması,
2- Pazar gününün hafta tatili olması nedeniyle pazar günü çalıştırma yapılmaması birimlerin buna ilişkin gerekli tedbirleri almaları,
3- Pazar günü sürekli işçi çalıştırma zorunluluğu olması öngörülen durumlar için önceden Genel Sekreterlik Makamından olur alınmasının gerekli olduğu hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
                                                                                                                                         e-imzalıdır
                                                                                                                               Prof. Dr. Refik POLAT
                                                                                                                                            Rektör


Temizlik İşçileri Genel Sekreterlik Talimatları