Elektrik Grubu Talimatları
ELEKTRİK GURUBU TALİMATLARI
 
İÇİNDEKİLER
 
 
TL-004-ELEKTRİK İŞLERİ GÜVENLİK TALİMATI
TL-005-JENERATÖR BAKIM VE  KULLANMA TALİMATI
TL-006-KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANMA TALİMATI

Elektrik Güvenlik Talimatı
1. Yeterli iş güvenliği önlemleri alınmadan voltajı ne olursa olsun yüklü elektrik hatları üzerinde ya da bunların yakınında herhangi bir personel çalıştırmayacaktır.
2. Elektrikli ekipmanların tamir bakım ve onarımı ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılacaktır.
3. Elektrikli el aletlerinin kabloları, NYMHY standartlarında esnek ve müşterek izoleli olacaktır. Kablolar ve bağlantı yerleri sık olarak kontrol edilecek, izolasyon bozulmalarında gerekli tedbirler alınacaktır.
4. Elektrikli el aletleri tercihen çift izolasyonlu tipte olacaktır.
5. Çift izolasyonlu olmayan aletlerin topraklamaları, topraklı fiş ve prizlerle yapılacaktır.
6. Seyyar lambalar sadece sürekli aydınlatmanın yeterli olmadığı yerlerde kullanılacaktır. Kabloları NYMHY standardında, esnek ve müşterek izoleli, duy kısmı ise yalıtkan bir malzeme içinde olacak, ampulü kırılmalara karşı bir tel kafes ile korunacak ve bu kafeste bir asma çengeli de bulunacaktır.
7. Kazan içlerinde, ıslak ve rutubetli yerlerde seyyar lambalar küçük gerilim ile ( en çok 42 volt ) kullanılacaktır. Gerilim düşürücü transformatör tehlikeli olan çalışma ortamının dışında bulunacaktır.
8. Elektrik enerjisi ile çalışan bütün makine ve tezgâhların madeni aksamları kaçak akımlara karşı uygun koruma topraklanması ile topraklanacaktır.
9. Onarım bitirilmeden devreye akım verilmeyecektir. Akım onarım bitiminde sorumlu görevlinin izniyle verilecektir.
10. Seyyar veya sabit elektrik iletkenleri ve kabloları, mekanik ve kimyasal etkilere karşı korunacaktır. Geçitlerde bunlar mümkün olduğunca yukarıdan geçirilecek ya da zeminde ezilmemeleri için üzerlerine uygun koruyucular konulacaktır. Islak hacimlerde kesinlikle yerden geçirilmeyecektir.
11. Elektrik tablo ve panoları kilit altında tutulacak üzerlerinde anahtarlarının nerede ve kimde olduğunu gösteren bilgi levhaları asılacaktır.
12. Elektrik tablo ve panoları önlerinde zemine ahşap veya lastik gibi yalıtkan malzemeden yapılmış yalıtkan paspaslar konulacaktır.
13. Elektrik tesisatının, cihazlarının veya çıplak iletkenlerin daima gerilim altında bulunduğu kabul edilecek ve teknik bir zorunluluk olmadıkça gerilim altında elektrik onarımı yapılmayacaktır.
14. El aletlerinin muhafazaları üzerinde takılı olacaktır.
15. Her türlü el aletlerinin açma kapama düğmeleri her zaman çalışır durumda olacaktır.
16. Tehlikeli madde bulunan kapalı hacimlerde, Kıvılcım izoleli (Ex-proof), 6,12,24 V el
aletleri kullanılacaktır.
17. Topraklama kabloları sarı - yeşil olacaktır.
18. Elektrikli el aletleri kablolarından asılarak yukarı çekilmeyecektir.
19.Metal gövdeli tungsten-halojen ampullü projektörler seyyar olarak kullanılmayacaktır. Bu lambalar her zaman için yüksek yerlere sabitlenerek kullanılacaktır. Seyyar olarak kullanılması zorunlu olduğu durumlarda projektör, yalıtkan sehpa üzerine monte edilecek ve üzerinde kaçak akım rölesi bulundurulacaktır.
20. Elektrik kablolarının bağlantı uçları gevşemiş veya hasar görmüş ise onarılacak veya değiştirilecektir.
21. Elektrikli el aletlerine ve kablolarına aşırı yük bindirilmeyecektir.
22. Bütün bağlantılarda, fiş-soket veya bağlantı kutuları kullanılacaktır. İzole bant kullanılmayacaktır.
23. Elektrikli el aletleri, yağmurda, ıslak,aşırı nemli ortamlarda kullanılmayacaktır.
24. Elektrikli el aletleri ile çalışırken el, ayak ve elbiseler ıslak olmayacaktır.
25. Elektrikli el aletleri ıslak bez ile soğutulmayacak, fişi elektrikten çekip soğutulmaya bırakılacaktır.
26. Şantiye elektriği izin ve onaysız kullanılmayacaktır.
 
YÜKSEK GERİLİM HATTINDA YAPILMASI GEREKENLER
 
27. Yüksek gerilimli cihazlarda veya bölgelerde çalışma yapmadan önce hat başındaki seksiyoner açılarak enerji kesilecektir.
28. Seksiyonere görevliden başkasının müdahale etmesini önlemek için, seksiyoner kumanda yolu kilitli tutulacak. Anahtar emin bir yerde muhafaza edilecektir.
29. Seksiyoneri açarken veya kaparken, sigorta değiştirirken veya yüksek gerilimle ilgili herhangi bir çalışma yaparken Yüksek Gerilim eldivenleri kullanılacaktır.
30. Seksiyoneri açarak enerji kesildikten sonra, topraklama bıçaklarının tam oturduğundan (Yani hattın topraklandığından) emin olmadan çalışılmaya başlanılmayacaktır.
31. Ayda bir kere trafo yağ seviyesi, nem tutucunun rengi kontrol edilecek. Yağ seviyesinde düşme, nem tutucuda aşırı renk değişimi varsa ilgili elektrik mühendisine bilgi verilecek. Trafo busingleri kuru bir bezle temizlenecektir.
32. Herhangi nedenle seksiyoner üzerindeki Y.G. sigortaları atarsa, atık sigorta aynı amperajda bir yenisi ile değiştirilecek. Kesinlikle sigorta yerine tel bağlanmayacak. Daima ambarda yedek sigorta bulunması sağlanacaktır. Sigorta buşonu değiştiğinde tekrar atarsa arıza taraması yapılacak arıza bulunmadan tekrar enerji kesinlikle verilmeyecektir.
33. "ÖNCE IŞ GÜVENLIĞI" ilkesi daima hatırlanacak ve kesinlikle can güvenliğini tehlikeye atabilecek durumlarda çalışılmayacaktır.
34. Yağışlı havalarda yüksek gerilimle çalışılmayacaktır, bulutlu havalarda hat kesinlikle çalışma yapılan yere yakın bir yerden topraklanacaktır.
 
ALÇAK GERİLİM HATTINDA YAPILMASI GEREKENLER
 
35. Çalışmaya başlanmadan önce elektrik kesilecek ve kesildiğinden kesin emin olmadan çalışmaya başlanmayacaktır.
36. Çalışma yapıldığına dair ikaz yazısı bırakılacaktır.
37. Elektrik Emniyet ve Teknik Şartnamelerine aykırı hiç bir iş yapılmayacak.
38. Elektrikli cihazlara, görevliden başkası müdahale etmeyecek ve kapakları kilitlenecektir.
39. Elektrik tablosu, motor, kaynak trafosu vb. cihazların elektriksel bağlantı yerleri daima kapalı tutulacaktır.
40. Tüm elektrik direkleri, saç tablolar, beton santrali, bordür kum yıkama eleme tesisi gibi elektrikli (metalden mamul) cihazları topraklanacaktır.
41. Tüm kablolar dış etkenlerden korunacak şekilde (toprağa gömerek veya koruyucular içinde) döşenecek, izolesi soyulmuş veya uygun olmayan ek malzemesi ile eklenmiş kablo kullanılmayacaktır.
42. Direklerde veya yüksek yerlerde çalışırken emniyet kemeri ve baret kullanılacaktır.
43. Panolarda atan sigortalar yenisi ile değiştirilecektir.
44. Panolar sudan korunacak, arıza giderilecek kısmın elektriğinin mutlaka kesilmiş olmasına dikkat edilecektir.
45. İş başından önce pense, yan keski, tornavida, kontrol kalemi ve diğer el aletlerinin sağlam ve kullanmaya elverişli olup olmadığı kontrol edilecektir.
46. Kabloların ek yerleri iyi bir şekilde izole edilecektir.
47. Vibratör, su pompası ve benzeri elektrikli aletlerin işe sokulması esnasında tüm bağlantılar yapıldıktan sonra mutlaka kontrol edilecek ve sistemin emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmadığı belirtilecektir.


JENERATÖR BAKIM VE  KULLANMA TALİMATI

1. Jeneratörü çalıştırmadan önce, gözle her tarafı iyice kontrol edilecek ucu boşta kablo, hortum kırık fiş, piriz varsa derhal elektrikçiye veya ilgililere haber verilerek tehlike olmadığından, elektrik panosu ve jeneratörde bir aksaklık olmadığından emin olunur.
2. Jeneratör ve motor kayışları kontrol edilerek, arızalı olanlar değiştirilir ve gevşeyenler gerdirilir.
3. Motor yağı ve yakıtı kontrol edilerek, noksansa tamamlanır.
4. Periyodik ve günlük bakımı karttan takip edilerek, yağ ve filtre değiştirme zamanı gelmişse ilgililere haber verilir ve bakımı yapılır. (Her 50 çalışma saatinde motor yağı filtre değiştirilir.) Tozlu yerde çalıştırılıyorsa her 200 saatte silindir etrafı petekleri temizlenerek ve hava fanı kontrol edilir. Her 50 saatte hava filtresi temizlenir.
5. Günlük, periyodik bakımları, ilave edilen, yağ, yakıt ve değişen parçaları ve günlük çalışma saatleri verilen kontrol kartına kaydedilir.
6. Yukarıdaki hususlar yerine getirildikten sonra, Jeneratör panosundaki şalter kapalı (0) konuma getirilmiş olduğuna bakılarak ve motor çalışma prensibine uygun olarak çalıştırırken çalıştırma kolunun çarpmaması için dikkat edilir.
7. Jeneratöre ait topraklama hattının uygun yere çakılı ve bağlı olduğu görüldükten sonra elektrikçi tarafından size verilen açıklamalara uygun olarak panodaki şalter açılır. (I konumuna getirilir) ve Voltmetre, Ampermetre ve Frekans metredeki değerleri uygun değeri buluncaya kadar motor gazı ayarlanır.(400 V, 50 Hz olacak şekilde motor gazı ayarlanır)
8. Jeneratör üzerindeki ikaz devresi daha önce ayarlandığında onunla herhangi bir şekilde oynanmaz.
9. Elektrik panosunda, jeneratörde ve motorda olabilecek en ufak bir arızaya müdahale edilmeyerek ilgililere haber verilir. Elektrik işleri elektrikçiye, tamir işleri tamirciye yaptırılarak, yaptırılıncaya kadar jeneratör durdurulur.
10. Jeneratörü çalıştıran kişi daima lastik eldiven, çizme veya lastik ayakkabı giyer.
11. Panoya uygun olmayan fişler takılmaz.
12.Jeneratör çalışırken daima motor tarafındaki iki kapı karşılıklı açık tutulur. Kapıyı açık tutan mandallar takılır, böylece motorun soğuması, çalışma anında olacak arızaların kolay hissedilmesi sağlanır.
13.Jeneratör topraklaması uygun ıslak bir zemine yerleştirilmeden jeneratör panosundan enerji alınmaz, ayrıca jeneratörden enerji alan teçhizatında topraklamalı olmasına dikkat edilir.
14. Çalışma esnasında Jeneratörün yanına ilgiliden başkası yanaşmaz.
15. Çalışma anında görülen aksaklıklar not edilir ve ilgililere haber verilerek yaptırılır.
16. İş sonu önce panoya bağlı teçhizat ayrılır, panodaki şalter açık (0) konuma getirilir ve jeneratör motoru stop edilir.
17. İş sonu jeneratör kapıları kapanarak ve kilitlenerek başka birisinin yanlış müdahalesi önlenir.
18. Jeneratör sorumlusu, Elektrik panosu, jeneratör ve motor hakkında gerekli ve lüzumlu bilgileri elektrikçi ve tamirciden öğrenmeden, bu vasıtayı hiçbir şekilde çalıştırmaz.
19. Jeneratör sorumlusu tarafından kontroller yapılır ve kontrollere ilişkin kayıtlar muhafaza edilir.

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANMA TALİMATI

1. Aygıtı KGK(Kesintsiz Güç Kaynağı)'nın arka panelindeki prizlere takın.
2. KGK'nın fişini prize takın.
3. KGK'yı her zaman iki kutuplu, üç kablolu, topraklanmış bir kaynağa takın.
4. KGK'ya ve bağlı cihaza güç uygulamak için KGK'nın ön panelindeki AÇMA/KAPATMA düğmesine basın.
5. KGK, toprak kablolarını geçici voltaj aygıtlarına bağlamak için bir toprak vidası içerir. Bir toprak kablosunu bağlamadan önce, KGK'nın şebeke elektriği ile bağlantısını kesin.ELEKTRİK TALİMATI
1. Elektrikle ilgili tehlikeli bir durum tespit edildiğinde acilen elektrikçiye haber verilecek ve bölge kordon altına alınacaktır. 
2. Tekniğine uygun olmayan elektrik tesisatının kullanımına izin verilmeyecektir. 
3. Yalnızca elektrikçiler elektrikli ekipman ve devreler üzerinde bakım ve tamir yapacaktır. 
4. Elektriği kesilmemiş bir ekipman veya sistem üzerinde tamirat yapılmayacaktır. 
5. Elektriğin kesildiği pano veya şalter üzerine uyan levhası asılacaktır. 
6. Şantiye içinde kablo çekilmesi gerektiğinde mümkün mertebe kablolar havadan geçirilecek veya tekniğine uygun olarak gömülecektir. 
7. Elektrikli aleti ve kablosunu kullanmadan önce kontrol edin. 
8. Kablodan çekerek fişi prizden ayırmaya çalışmak kesinlikle yasaktır. 
9. Kabloları sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan geçirmeyin. 
10. Hatalı fiş ve prizleri kullanmayın. 
11. Kusurlu bir ekipman tespit edildiğinde derhal servisten çekin. 
12. Açık kazı yapmadan önce elektrik bölümü ile temasa geçin ve bölgede herhangi bir elektrik kablosu olup olmadığını öğrenin. 
13. Tüm elektrik panolarına ve güç kaynaklarına uygun uyarı levhaları asılacaktır. 
14. Ana elektrik tesisatının bulunduğu yerlere sadece yetkili personel girecektir. 
15. Tamir durumu hariç, elektrik panolarının kapakları kapalı tutulacaktır. 
16. Kimyasal maddeler, parlayıcı ve yanıcı maddeler elektrik panolarının yakınına depolanmayacaktır. 
17. Elektrik panolarına, kontrol kutularına veya acil durum şalterlerine ulaşımı engelleyecek şekilde malzeme stoklanmayacaktır. 
18. Tüm panolar topraklanacak ve topraklaması olmayan el aleti kullanılmayacaktır. 
19. Muhafazası olmayan taşlama motoru kesinlikle kullanılmayacaktır. 
20. El aletleri düşebilecekleri yerlere konulmayacaktır. 
21. Elektrik kablolarının takılmalara ve do1ayısıyla düşme kazalarına sebep olmaması için tedbir alınacaktır.
22. El aletleriyle çalışırken personel koruyucu ekipmanınızı kullanın. 
23. El aletleriyle çalışırken bir yere uzanmaya çalışmayın. Ayaklarınızı dengeli ve sağlam basın.
24. Kullanmadığınız zaman elektrikli el aletlerini önce açma kapatma düğmesinden kapatın ve sonra fişi prizden ayırın.
25. Çalışmanız bittiğinde parmağınızı el aletinin tetiği üzerinde tutmayın. 
26. Kusurlu veya emniyetli olmayan aletleri yenileriyle değiştirin ve tamir için derhal ilgili bölüme teslim edin. 
27. Yüksekte çalışırken el aletini düşme riskine karşı bağlayın. Ayrıca personelin takılarak düşmesini önlemek için el aletlerini geçiş yollarına ve yürüme yollarına gelişi güzel bırakmayın. 
28. Aletleri bir yerden başka bir yere atmayın. 
29. Elden kaymayı önlemek için aletler temiz tutulacak, gres ve yağ bulaşmasına izin verilmeyecektir. 
30. Elektrikli el aletlerinin kablosu aleti bir yerden sarkıtmak veya çekmek için kullanılmayacaktır. 
31. Elektrikli aletleri kullanırken ıslak veya nemli zeminler üzerinde durmayın. 

ELEKTRİKLE ÇALIŞMA VE EMNİYET TALİMATI

A- Yüksek Gerilim
1- Yüksek gerilimli cihazlarda veya bölgelerde çalışma yapmadan önce hat başındaki seksiyoneri açarak enerjiyi kes.
2- Seksiyonere senden başkasının müdahale etmesini önlemek için, seksiyoner kumanda yolunu daima kilitli tut. Anahtarını emin bir yerde muhafaza et.
3- Seksiyoneri açarken veya kaparken, sigorta değiştirirken veya yüksek gerilimle ilgili herhangi bir çalışma yaparken Y.G. eldivenlerini kullan.
4- Seksiyoneri açarak enerji kestikten sonra, topraklama bıçaklarının tam oturduğundan (Yani hattın topraklandığından) emin olmadan çalışmaya başlama.
5- Ayda bir kere trafo yağ seviyesini, nem tutucunun rengini gözle, kontrol et. Yağ seviyesinde düşme, nem tutucuda aşırı renk değişimi varsa ilgili mühendise bilgi ver. Trafo businglerini kuru bir bezle temizle.
6- Herhangi nedenle seksiyoner üzerindeki Y.G.sigortaları atarsa, atık sigortayı aynı amperajda bir yenisi ile değiştir. Kesinlikle sigorta yerine tel bağlama. Daima ambarda yedek sigorta bulunmasını sağla.
7- Anlamadığın herhangi durum olursa veya çözümleyeceğinden kesin emin olmadığın sorunlar çıkarsa hemen ilgili mühendise veya şantiye şefine baş vur.
8- "ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ" ilkesini daima hatırla ve kesinlikle can güvenliğini tehlikeye atabilecek durumlarda çalışma.
9- Yağışlı ve bulutlu havalarda yüksek gerilimle çalışma.
10- Yüksek Gerilim Hatlarına Yaklaşım Mesafeleri:
Yüksek gerilim hatları altında çalışmalarda minumum mesafeler:
50 KV kadar 1,32 m 
50-345 KV arasında 2,25 m
345 den yukarıda 3.60 m
Yüksek gerilim hatlarına yandan yaklaşım mesafeleri: Minumum.
69 KV kadar 2,25 m
115-161 KV arası 3,40 m
130-285 KV arası 4,50 m
345 yukarısı 5,70 m
500 KV yukarısı için 7.90 m dir. Bu değerler Amerikan Standardından alınmıştır.

B- Alçak Gerilim
1- Çalışmaya başlamadan önce elektriği kes ve kesildiğinden kesin emin olmadan çalışmaya başlama. Hata çalışma olduğuna dair ikaz yazısı bırak.
2- Elektrik Emniyet ve Teknik Şartnamelerine aykırı hiç bir iş yapma. Bu konuda talep gelirse kabul etme.
3- Elektrikli cihazlara, kendinden başka kimsenin müdahale etmesine izin verme, kapaklarını kilitle.
4- Elektrik tablosu, motor, kaynak trafosu vb. cihazların elektriksel bağlantı yerlerini daima kapalı tut ve bunu her gün kontrol et.
5- Tüm demir elektrik direklerini, saç tablolar, beton santralı, bardür kum yıkama eleme tesisi gibi elektrikli (metalden mamül) cihazları toprakla.
6- Tüm kabloları dış etkenlerden korunacak şekilde (toprağa gömerek veya koruyucular içinde) döşe, izolesi soyulmuş veya ekli kullanma.
7- Direklerde veya yüksek yerlerde çalışırken emniyet kemeri ve baret kullan.
8- Panolarda atan sigortaları yenisi ile değiştir. Tel sarma.
9- Tüm panoların (özellikle trafo çıkış ve kompanzasyon) her hafta kompresörle hava sıkarak tozlarını al.
10- "Önce İş Güvenliği" ilkesini daima hatırla ve kesinlikle can güvenliğini tehlikeye atabilecek durumlarda çalışma.
11- Panoları sudan koru. Arızası giderilecek kısmın elektriğinin mutlaka kesilmiş olmasına dikkat edilecektir.
12- İş başından önce pense, yan keski, tornavida, kontrol kalemi ve diğer el aletlerinin sağlam ve kullanmaya elvirişli olup olmadığını kontrol et.
13- Kabloların ek yerlerini çok iyi bir şekilde izole et.
14- Vibratör, su pompası ve benzeri elektrikli aletlerin işe sokulması esnasında tüm bağlantılar yapıldıktan sonra mutlaka kontrol edilecek ve sistemin emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmadığı belirtilecektir.
15- Koğuşlar haftada bir dolaşılacak. Elektrik tesisatları kontrol edilecek ve nizamlı olmayan kullanımlar sökülecek ve durum amirlerine bildirilecektir.


ELEKTRİKLİ ALET KULLANMA TALİMATI

1. Elektrik ve elektronik cihazların bakım, onarım ve kontrolleri bu konuda eğitim görmüş yetkili personel tarafından yapılmalı, başkalarının uğraşmasına izin verilmemelidir.
2. Elektrik devrelerinde çalışan personel, bol ve düğmeli açık elbise giymemeli, yüzük, saat, kolye gibi iletken madeni eşya taşımamalıdır.
3. Gerektiğinde uygun lastik eldiven, emniyet kemeri, kolluk, paspas kullanılmalıdır.
4. Sabit veya taşınabilir elektrik cihazlarının topraklanması, cihazı çalıştırmadan kesinlikle yapılmış olmalıdırlar.
5. Bu tip işlerin yapıldığı yerdeki ilk yardım kutuları ve yangın söndürücüler, periyodik olarak kontrol edilmelidir.
6. Elektrik kontrol tabloları, şalterler, transformatörler ve diğer tehlikeli elektrik cihazları kazaen temas etme ihtimali az olan yerlere konmalı ve gerekli ikaz işaretleri bulunmalıdır.
7. Hangi durumlarda elektrikten ötürü yangın çıkabileceği ve bu gibi hallerde nasıl hareket edileceği, ana şalterin derhal kesilmesi gerektiği personel tarafından tam olarak bilinmelidir.
8. Elektrik devresine, kapasitesinin üzerinde cihaz bağlantısı yapılmamalıdır.
9. Kablo tesisatı, yetkili personel tarafından döşenmeli, rastgele kablo tesisatı yapılmamalıdır.
10. Ütü, soba, havya, su ısıtıcıları v.s. gibi elektrikli cihazlar kullanıldıktan sonra fişleri prizde bırakılmamalıdır.
11. Çalışmakta olan elektronik cihazlarda ilgili bölümlerin şalterleri kapatılmadan ana şalter kapatılmamalıdır.
12. Üzerinde yüksek voltaj bulunan cihazların onarım veya ayarı, yetkili kişilerce yapılmalıdır.
13. Anten veya anten transmisyon hatlarındaki çalışmalar esnasında mutlaka voltaj kesilmelidir. Hat topraklanmalı ve ana şalter üzerine “GÜÇ VERMEYİNİZ, PERSONEL ANTEN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR” etiketi konulmalıdır.
14. Elektrik yangınlarında kuru tipte (C Sınıfı) yangın söndürme cihazları (Karbondioksit veya kuru kimyasal maddeli) kullanılmalıdır.
15. Güç dağıtım tabloları, kilit altında bulundurulmalı; kontrol veya onarım için teçhizat devreden çıkartıldığında ilgili devre kesici açık olarak kilitlenmeli ve üzerine etiket konmalıdır.
16. Televizyon bulunan odalarda, çalışan televizyon ekranına su sıçratılmamasına dikkat edilmeli, televizyon açılmadan hemen önce veya kapatıldıktan sonra ekran ıslak bezle silinmelidir.
17. Merkez ve uzun süreli şantiyelerin en az yılda bir defa olmak üzere elektrik tesisatları yetkili personel tarafından kontrol edilmelidir.