Raporlar

                                   

Modern

 

 

 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

 

 

2018 YILI

 

 

YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

 

BİRİM

FAALİYET RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   İCİNDEKİLER

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-  Fiziksel Yapı

2-  Örgüt Yapısı

3-  Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4-  İnsan Kaynaklan

5-  Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-   Bütçe ve Yatırım Projeleri.

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler   B- Zayıflıklar

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulmasını sağlamak temel görevimizdir.

 

            Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak temel ilke ve amacımız kurumumuzda çalışanlar ve öğrenciler için sağlıklı, huzurlu, güven içinde oturup çalışabilecekleri ve öğrenimlerini devam ettirebilecekleri fiziki mekânları oluşturmaktır. Amacımız ekonomik ve kısa sürede mekânları işler hale getirmek ve bu alanların insanlar tarafından kullanılmasını ve açılmasını sağlamaktır.

 

            Üniversitemizde eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yapım işi onarım işi ve satın alma yöntemleriyle yapılan işleri başkanlığımıza ayrılan bütçe doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde çağdaş tesisler yaratmak, kurumumuzun üretkenliğini arttıracak teknolojiyi ve yapılaşmayı sağlamak başlıca görevimizdir.

Yapımı gerçekleştirilecek olan işler ve hizmet alımları ile ilgili her türlü denetim hizmetleri, ödeme işlemleri, geçici ve kesin kabul işlemleri yürütülecektir.

 

                                                                                             

                                                                                                        Ali BALKİS

                                                                                    Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

I- GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın Misyonu, kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel - ekipman ile; sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekteki sağlıklı nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak fiziki mekanları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde tesis ederek çağdaş tesisler yaratmak.

  

Vizyonumuz

 

Üniversitemizin ihtiyaçları ve misyonu doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, tüm dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek Üniversitemizi ve dolayısıyla Ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmek, tüm paydaşlarımızın güvenini kazanıp mutluluğunu artırmak ve Üniversitemizi Ulusal ve Uluslar arası ölçekte bir üniversite konumuna getirmektir.

 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Görevlerimiz.

      Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniş yelpazededir.

           Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın bu çerçevede görevleri;

  • Bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım işlerini yürütmek,
  • Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarını hazırlamak,
  • Üniversitenin ihtiyacı olan okuma salonları, derslikler, dershaneler, amfiler, konferans salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, kapalı ve açık spor salon ve sahaları, kamp yerleri gibi bina ve mekanların işlemleri de dahil fizibilite, proje, ihale, yapım sürelerindeki işleri yürütmek,
  • Kampusun su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
  • Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör havalandırma sistemleri ve telefon santralinin işletilmesini sağlamak, bakımını ve onarımlarını yapmak ya da yaptırmak,
  • Başkanlığımızın sorumluluğu; yaptığı her türlü uygulama ve işlemlerin ilgili mevzuatlara uygun olarak en verimli şekilde gerçekleştirmektir.

 

Yetkilerimiz

1-Başkanlığına ilişkin görevlerin, Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince                          yürütülmesi için karar verme, tedbir alma, uygulama yetkisi,
2-Görevlerin daha sağlıklı, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Genel Sekretere önerilerde bulunma yetkisi,
3-Personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme.
4-İhtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Genel Sekretere önerilerde bulunma yetkisi.

Sorumluluklarımız

Üniversite mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmasından Genel Sekretere karşı sorumludur.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı       

           

Kullanılan Oda

Kullanılan  m²

Kullanan Kişi Sayısı

20

466

45

 

           Başkanlığımız, Rektörlük Binası  Zemin katta hizmet vermektedir.

            İdaremize bağlı olarak hizmet yürütmekte olan Merkezi Isı Santrali yaklaşık 1000 m² kapalı alana sahip olup içersinde üniversitemiz ısınma ihtiyacının karşılanması için 6 adet doğalgazla çalışan kazan bulunmaktadır.

Hasan DOĞAN Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Stadyum yaklaşık 11.000 m² kapalı alana sahip olup içerisinde  ısınma ihtiyacının karşılanması için 4 adet doğalgazla çalışan kazan bulunmaktadır.

Mühendislik Fakültesi yaklaşık 21.258 m² kapalı alana sahip olup içerisinde  ısınma ihtiyacının karşılanması için 1 adet doğalgazla çalışan kazan bulunmaktadır.

            Fen Fakültesi 6.200 m² kapalı alana sahip olup içerisinde  ısınma ihtiyacının karşılanması için 1 adet doğalgazla çalışan kazan bulunmaktadır.

            Sosyal Tesis 8957 m² kapalı alana sahip olup 2 adet doğalgazla çalışan kazan bulunmaktadır.

 

2- Örgütsel Yapısı

         Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 45 personelden oluşmaktadır. İdari Hizmetler ve Teknik Hizmetler Olarak hizmet vermektedir.

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1.Bilgisayarlar

Masaüstü Bilgisayar Adedi: 55 Adet.

Taşınabilir Bilgisayar Adedi: 15 Adet.

 

 

3.2. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi

Idari Amaçlı (Adet)

Eğitim Amaçlı (Adet)

Araştırma Amaçlı (Adet)

Projeksiyon

2

-

-

Slayt Makinesi

-

-

-

Tepegöz

-

-

-

Episkop

-

-

-

Barkot Okuyucu

-

-

-

Baskı Makinesi

-

-

-

Fotokopi makinesi

1

-

-

Faks

1

-

-

Fotoğraf Makinesi

-

-

-

Kameralar

-

-

-

Televizyonlar

-

-

-

Tarayıcılar

-

-

-

Müzik Setleri

-

-

-

Mikroskoplar

-

-

-

DVD'ler

-

 

 

-

-

Yazıcı

25

-

-

4- İnsan Kaynakları

2017 yılında, daire başkanlığımız faaliyetlerini sürdüren idari personelimize ilişkin sayı ve niteliklere ait bilgiler aşağıda tablolarda detaylı olarak gösterilmiştir.

 

4.1. İdari Personel

DaireBaşkanı                   :1

Şube Müdürü (Tedviren): 4                                                                                                     

Mühendis                       :13     Mimar                             : 3

Peyzaj Mimarı               : 1

Tekniker                         : 8

Teknisyen                                        :7

İşçi Teknisyeni                                        :1

Bil.İşt.                                        :3

Memur                                        :1

Hizmetli                                        :1

İç Denetçi                                        :1

Şoför                                        :1

 

4.2. İdari Personelin Eğitim Durumu

 

Idari Personelin Eğitim Durumu

 

Ilköğretim

Lise

Ön Lisans

Lisans

Y.L. ve Dokt.

Toplam

Kişi Sayısı

0

4

14

20

7

45

Yüzde

0

8

32

45

15

100

 

 

 

 

4.3. İdari Personelin Hizmet Süreleri

 

Idari Personelin Hizmet Süresi

 

1 - 3 Yıl

4 - 6 Yıl

7-10 Yıl

11-15 Yıl

16-20 Yıl

21 ve Üzeri

Toplam

Kişi Sayısı

18

15

8

7

2

5

45

Yüzde

10

11

18

16

4

11

100

4.4. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

 

Idari Personelin Yaş Itibariyle Dağılımı

 

21-25 Yaş

26-30 Yaş

31-35 Yaş

36-40 Yaş

41-50 Yaş

51 ve Üzeri

Toplam

Kişi Sayısı

1

17

11

8

8

 

45

Yüzde

        3

37

24

18

18

 

100

 

5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

       Birimimizde  yönetim uygulaması;  Rektör  ve Rektör  Yardımcılarının kontrolün de Genel  Sekreterlik ve Genel  Sekreterliğe  bağlı  birimler vasıtasıyla  Senato Kararları  ve Yönetim Kurulu Kararlarının uygulanması   ile  ve daha önceden yapılan  ihaleler  çerçevesinde  bulunan  imalatların yapılması ile gerçekleştirilmektedir.

       Üniversitemizde satın alma işlemleri, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince kurulması gerekli komisyonlar   ve   bütçe   imkânları   doğrultusunda,   ihtiyaçlar   göz   önünde   bulundurularak   5018   sayılı  Kamu  Mali  Yönetimi   ve  Kontrol  Kanunu çerçevesinde muhasebe ve iç denetim sistemi uygulanarak yapılmaktadır. Fakülte ve Yüksekokullarda satın alma işlemleri, ihaleyi gerektiren alımlar dışında doğrudan temin yöntemleriyle ilgili birimlerce yapılmaktadır.

        Birimimiz   ihale   işlemlerinin  ve   satın   alma   işlemlerinin   gerçekleştirilmesi   esnasında   İdari  Mali   İşler  Daire  Başkanlığına   yaklaşık  maliyet hesabında teknik destek ve altyapı sağlamaktadır.

       Mali kontrol  ile ilgili  olarak birimimizde bütçe harcama kalemlerinin serbest bırakılma durumlarına göre Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi tarafından kontrol edilmekte ve uygun görülenlerin ödeme işlemleri  yapılmaktadır.    Karar alma ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde “Harcama Yetkilisi” olarak Daire Başkanı,  “Gerçekleştirme Görevlisi” olarak Şube Müdürü(Tedviren) yer almaktadır.  Yıllık   ödenekler   çerçevesinde   harcama   kalemleri   kullanılmaktadır.  Demirbaş   ve   sarf  malzeme   alımları   (büro  malzemesi,   kırtasiye malzemesi  v.b.)   ile hizmet  alımlarına  (doğalgaz,   telefon,  elektrik v.b.)  yönelik e-bütçe sisteminden yapılan  tahakkuk evrakları,  Rektörlük Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilerek, ilgili harcama kaleminden ödeme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 

 

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A-   İdarenin Amaç ve Hedefleri

 

      AMAÇ:

• Üniversitemizin fiziki mekan ihtiyaçlarını tespit edip altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek.

• Üniversitemizin bu konudaki önceliklerinin ve ihtiyaçlarının tespit edilerek üst makamlara bildirilmesi.

• İhtiyaçlara göre projeler arasında ödenek aktarımının yapılması.

• Yatırım programına alınan projelerin; inşaat, tesisat ve büyük onarım

   işlerinin ihale edilmesi, devam eden inşaat işlerinin denetlenmesi ve hakedişlerin düzenlenmesi.

• İhalesi yapılacak işlerle diğer lokal işlerin avan projelerinin

  hazırlanması, yönlendirilmesi veya diğer üniversitelerden temin edilmesi.

• Mevcut binaların, ödenekler ölçüsünde bakım ve onarımlarının yaptırılması.

• Merkezi ısıtma sistemi, elektrik enerjisi, su şebekesi, kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesi.

• Mevcut atölyelerle gerekli onarım, tadilat, sınıf sırası ve benzeri imalatlar ile araç bakımlarının yapılması.

• Kampüs ve kampüse bağlı peyzaj alanlarında bakım yapılması.

• Üniversitemizin yıllık yatırım programının hazırlanması.

 

 

HEDEFLERİ:

 

Tahsis edilecek ödeneklerle,  muhtelif  personel  giderleri   ile diğer  cari  giderleri  karşılanması  hedeflenmektedir.  Ayrıca,  sermaye giderleri   için  teklif edilen örneklerle mevcut  yılı  yatırım programında yer  alan inşaat projelerinin imalat  işlerinin devam ettirilmesi,  Rektörlüğe bağlı  birimlerin hizmet binaları, Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullarından; üniversitemizin önceliklerinin belirlenen bina ve eğitim mekânlarının saptanması ve standartlarının geliştirilmesi için büyük onarımlarının yapılması,  öğrencilerin eğitim dışı gereksinim duyduğu sosyo-kültürel bina ve mekânları yaratılması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Bütçe Yatırım Projeleri

PROJE NO

PROJE ADI

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

2009H031530

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Binasi Yapımı

2017-2019

2009H031530

TOBB Meslek Yüksekokuluna Atölye ve Ek Binaları Yapım İşi

2017-2019

2009H031530

KBÜ Öğrenci İşleri Merkezi Binası yapımı İşi

2018-2019

2009H031530

KBÜ Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası ve Çevre Düzenlemesi

 

2018-2020

2014H050150

Kbü 1000 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu Açık Spor Alanları Ve Çevre Düzenlemesi İşi

 

2018-2019

2009H031520

Karabük Üniversitesi Rektörlük Binası Yanı Kapalı ve Açık Otopark yapımı

2017-2018

2009H031520

Karabük Üniversitesi 5 blok çatısına 1000kWe Fotovoltaik Güç Santrali kurulumu işi

 

2017-2018

2017H030025

Karabük Üniversitesi Stadyumu Güney Kale Arkası Fore Kazık Yapım İşi

2017-2018

2017H030025

Karabük Üniversitesi Stadyum ve Otopark Altı Heyelan Önleme İşi

2017-2018

2009H031520

Karabük Üniversitesi Kanalizasyon Yapım İşi

 

2018-2018

 

KBÜ Demir Çelik Kampüsü Gelişim Sahası etrafına yol ,çit ve nizamiye yapımı ile Eflani MYO,Yenice MYO Binalarında Tadilat Yapım İşleri

 

2017-2018