Kısmi Zamanlı Öğrenci Alım Mülakat Tarihi
Daire Başkanlığımızda çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenci alımı mülakatı 13.10.2022 tarihinde  Saat:10:00'da Yapı İşleri Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.