KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIM İLANI
                                                                                                  T.C.
                                                         KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
                                                       KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI
Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde Üniversitemiz Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı  haftalık 15 saati geçmemek ve hafta içi 5(beş) gün, 9:00 ile 16:00 saatleri arası, Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği,Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Elektrik MYO  alanlarında eğitim gören toplam 2 (İki)  Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştıracaktır.
 
 Aranacak Şartlar:
 
 
1.    Karabük Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmak (Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç),
2.    Disiplin cezası almamış olmak,
3.    Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,
4.    Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
5.    Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
6.    Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
7.    Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.
 
İstenilen Belgeler:
1.    Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır.)
2.    Öğrenci belgesi (Eğitim-öğretim süresini gösterir şekilde)
3.    Ders programı
4.    Özgeçmiş
5.    1 adet fotoğraf
 
Başvuru Yeri            : Rektörlük C Blok Zemin Kat  Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Son Başvuru Tarihi : 03/10/2016